HUISARTSEN
 
afdrukken
lijst huisartsen
 
  WAES    TINE  

ERKEND SPORTARTS

C. Permekelaan 44 bus A
8490   Jabbeke
tel:   050 69 03 08

GROEPSPRAKTIJK met
dr. Marieke De Vlieghere
 
A L G E M E N E   I N F O R M A T I E
WEBSITE: www.praktijkdevierwinden.be
S P R E E K U R E N
  VOORMIDDAG NAMIDDAG AVOND
Maandag na afspraak
na afspraak
-
Dinsdag na afspraak
- na afspraak
Woensdag na afspraak
- na afspraak
Donderdag na afspraak
- -
Vrijdag na afspraak (*)
na afspraak (*)
na afspraak (**)
Zaterdag zie WACHTDIENST
Jabbeke