HUISARTSEN
 
afdrukken
lijst huisartsen
 
  MAERE    MARC  

Dwarsstraat 6
8470   Snaaskerke
tel:   059 27 62 29

A L G E M E N E   I N F O R M A T I E
AFSPRAAK:Mogelijkheid raadpleging na afspraak
S P R E E K U R E N
  VOORMIDDAG NAMIDDAG AVOND
Maandag na afspraak
- na afspraak
Dinsdag na afspraak
- na afspraak
Woensdag na afspraak
na afspraak
-
Donderdag na afspraak
- na afspraak
Vrijdag na afspraak
- na afspraak
Zaterdag na afspraak vanaf vrijdag 19u00 zie WACHTDIENST
Huisartsenwachtpost Houtland-Polder
Sint Rembertlaan 15
Torhout